Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας.

DMCA

Greektvseries.com site is a non-profit Network.
All information and links that are provided in our Network are for informational purposes only.
The IP address through which the server has access to the Internet and the Web, is used exclusively for the collection of information. None of the files shown on this website are actually hosted on this server. The site does not have the relevant files of the movies and TV series, but facilitates internet users, by mentioning the corresponding electronic address for accessing to websites – holders of the relevant records from which it is possible to be played by the Internet user within the speed and freedom of information transmission distinguishes the Internet.

The information collected by Greektvseries.com is public. The Internet user has the opportunity to follow the links provided directly without the mediation of Greektvseries.com, and then watch the movie from the website that holds the file.

The owners and creators of this site are not responsible for the use of reports and information provided on this website. Greektvseries.com collects links («links”) to other websites which are not controlled by the website itself but by third parties (natural or legal). Our Network is not responsible for the Protection of Personal Data, which they follow.
European Directive 2000/31 / EC Article 15 No general obligation to monitor related articles 12,13,14 of the Directive, where Article 14 is Hospitality!

Persons, groups of persons, associations, organizations, etc. (Statutory or otherwise) that develop social, political, cultural, etc. activities do not have a general obligation to monitor the information which they transmit or store, nor a general obligation actively to seek facts or circumstances indicating illegal activity. The legislation taking into account the very different participatory nature of the Internet than traditional media, relieves operators of websites from the compulsory screening of content control, moderation is optional. In the contrary, network has responsibility to act with great immediacy (as dictated by the nature of the Internet) when they have been informed that there is illegal material, to remove it, upon request of the affected.

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of an owner of the copyright or of any exclusive right under the copyright, and believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, please report your notice of infringement to Greektvseries.com by providing designated copyright agent listed below with the following information:

1. A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed;

2. Identification of the copyright work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at the Website;

3. Identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit Greektvseries.com to locate the material; this must be in the form of a direct URL to the page on which the infringing content is linked. This detail is necessary as each video can have multiple links and to protect relationships with our partners we wish to avoid deleting authorized links in error.

4. Information reasonably sufficient to permit Greektvseries.com to contact the complaining party, including a name, address, telephone number and, if available, an e-mail address at which the complaining party may be contacted;

5. A statement that the complaining party has a good-faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent or the law; and

6. A statement that the information in the notification is accurate and, under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

Πολιτική Απορρήτου

Το Greektvseries.com site είναι ένα δίκτυο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Όλες οι πληροφορίες και οι σύνδεσμοι που παρέχονται απο το δίκτυό μας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο διακομιστής έχει πρόσβαση στο Internet και το Web, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συλλογή των πληροφοριών. Κανένα από τα αρχεία που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα στην πραγματικότητα δεν φιλοξενούνται σε αυτόν το διακομιστή. Η ιστοσελίδα δεν έχει τα σχετικά αρχεία της ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, αλλά διευκολύνει τους χρήστες του Διαδικτύου, αναφέροντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση σε ιστοσελίδες – κάτοχοι των σχετικών εγγράφων βάσει των οποίων είναι δυνατό να αναπαράγει ο χρήστης του Διαδικτύου με την ταχύτητα και την ελευθερία μετάδοσης πληροφοριών που διακρίνει το Διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από Greektvseries.com είναι δημόσιες. Ο χρήστης του Διαδικτύου έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει τις συνδέσεις που παρέχονται απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του Greektvseries.com , και στη συνέχεια να παρακολουθήσει την ταινία από την ιστοσελίδα που περιέχει το αρχείο βίντεο.

Οι ιδιοκτήτες και οι δημιουργοί αυτού του site δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Το Greektvseries.com συλλέγει συνδέσμους (Link) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια την ιστοσελίδα, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Το Δίκτυο του Greektvseries.com δεν είναι υπεύθυνο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων τους οποίους αυτοί ακολουθούν. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.