8 λέξεις: Kάθε μια απ΄αυτές βάζει τα θεμέλια μιας ιστορίας…